Podlahy - reference

Drátkobetonová podlaha parkoviště s finálním syntetickým povrchem - bytový dům Plzeň

Syntetické podlahy v učilišti - Beroun

Opravy podlah v ODC Chýně

Mercedes Benz - Plzeň, Borská pole

Nemocnice - Strakonice

Drátkobetonové se zahlazeným vsypem - v rámci ČR

Stěrkové podlahy v jídelně, ÚSP - Milíře u Tachova

Paropropustné stěrky, Bohemia Sekt - St. Plzenec

Oprava schodů epoxidem, ČVÚT - Plzeň

Opravy podlah epoxid. plastbetonem, Škoda El. - Plzeň

Drátkobetonová podlaha parkoviště s finálním syntetickým povrchem - Krajský úřad Plzeň

Podlahy z barevných písků ve Škoda JS

Epoxid. a akrylát. podlahy z barevnch písků, DZ Klatovy

Podlahy z barevných písků, Autosalon Citroen - Plzeň

Podlahy z barevných písků, MVE - Povodí Ohře Cheb

Dílenské syntet. podlahy SJŠ Plzeň

Lité epoxid. podlahy, GZ Digital media - Loděnice

Různé syntetické podlahy - v rámci ČR

 • Antistatická podlaha
  ŠŒkoda Controls, Plzeň

 • České dřevo
  Plzeň, Jateční ulice

 • Řada různých podlah
  Plzeňská teplárenská

 • Drátkobetonové se vsypem
  ŠŒkoda Plzeň

 • Drátkobetonové se vsypem
  BaK Písek

 • Oprava zauhlovacího zařízení ČEZ
  El. Počerady

 • Opravy podlah při -10 °C
  Mrazírny Č. Budějovice

 • Syntetické podlahy
  Arian – Kláąterec nad Ohří

 • Kompletní oprava učňov. střediska
  ŠŒkoda Ostrov nad Ohří

 • Syntetické podlahy
  Dura Automotive, Strakonice

 • Syntetické podlahy
  Makro - Borská pole, Plzeň

 • Oprava betonových podlah v zauhlování
  Plzeňská energetika

 • Antistatická podlaha
  MOELLER – Suchdol nad Luľnicí

 • Drátkobeton s Xypexem
  Kovošrot, Sedlčany

 • Stěrková epoxidová
  Česká pošta, Klatovy

 • Zhotovení super mechanicky odolných podlah
  Messer Technogas Kladno

 • Plastbetonová podlaha
  ŠŒkoda Trakční motory, Plzeň

 • Syntetické vrstvy
  Siemens – Borská pole, Plzeň

 • Oprava a nátěry podlah
  Úpravna vody, Plzeňský Prazdroj

 • Elektrostaticky vodivé podlahy
  Matematicko- fyzikální Fakulta UK Praha