Podlahypodlaha1​​

​Patří bezesporu mezi nejvíce namáhané části objektu, protože na nich se odehrává veškerý výrobní proces. Požadavky na užitné vlastnosti podlahy se značně liší. Firma DELTAFLOR plus® spol. s r.o. je schopna splnit požadavky investora (uživatele) ať jde o vysoké namáhání, chemickou odolnost, odstranění savosti, estetický vzhled, dobrou čistitelnost, barevné odlišení výrobních, skladových a dopravních ploch, odolnost vůči svařování, použitelnost i pro přímý styk s potravinami, elektrostaticky vodivé a podobně.


Nové podlahy

Anorganické podlahy :podlahy2

především drátkobetonové se strojně zahlazeným vsypem, buď s obsahem korundu, nebo neoxidujících kovů případně tvrdých kovů. Specialitou jsou vsypy s přísadou chemických látek, které iniciují krystalizaci v mikropórech a postupně prorostou celou betonovou deskou a tu vodotěsně uzavřou. Barevná škála je omezena na tmavší odstíny šedé, červené, zelené a modré, možná je i černá.

Základní vlastnosti :

 • zásadně se používá beton o tlakové pevnosti podle ČSN EN 206 - 1 (>25 MPa) s chemickou modifikací (úprava vodního součinitele)
 • minimalizace výskytu divokých smršťovacích trhlinek
 • tlaková pevnost vsypu 2x větší než vlastního betonu
 • nasákavost pro kapaliny výrazně potlačena
 • rovinnost podlahy zásluhou laseru – vysoká
 • pro vysoká zatížení nebo dynamická namáhání zajistíme návrh optimální skladby podlahy s výpočtem numerického modelu dat požadovaných parametrů
 • zdravotně nezávadné s doložením kompletních atestů
 • nedochází k odlupování vsypu, protože dojde ke krystalickému spojení
 • podlahy jsou v současné době na nejvyšší úrovni
 • záruka: obvykle 48 až 84 měsíců, životnost 2–3x delší

 

Podlahy se syntetickým povrchem : podlaha3

nátěrové systémy (někdy lze vystačit s kvalitní penetrací), tenkovrstvé (~300 μ) i robustní, licí vrstvy (stěrky) s možností mechanické výztuže, polymerbetony a polymermalty, epoxicementové štěrky, mechanicky vyztužené.

 

Pojicí syntetické pryskyřice používané Deltaflorem plus spol. s r.o :

 • Epoxidové - s různým vytvrzovacím systémem
 • Polyuretanové – možno docílit až pryžový charakter podlahy
 • Metakrylátové – rychlé vytvrzení i při teplotách do -8 °C

Barevnost :

 • libovolná od bílé až po černou přes volitelné odstíny pastelových barev podle RAL

Povrchový vzhled :podlaha4

 

 • lesklý, matný, nopková struktura, protiskluz

Doklady o kvalitě :

 • certifikát ČSN EN ISO 9001:2008
 • prohlášení o shodě
 • certifikáty kvality, v řadě případů i pro styk s potravinami a pitnou vodou
 • doklad o chemické odolnosti
 • osvědčení o proškolení na aplikaci používaných materiálů
 • v případě požadavku provedení kvalitativních zkoušek akreditovanou stavební zkušebnou

Rámcový postup úpravy :

 • brokování, frézování, broušení
 • hloubková penetrace s co nejnižší viskozitou pryskyřice, optimálně 100% reaktivní
 • nanesení finální vrstvy v jednom nebo dvou krocích

Limitované použití :

 • vrstva je paronepropustná – nevhodné, když není funkční izolace proti zemní vlhkosti (mimo epocem)
 • při chemické zátěži nutno postupovat případ od případu (koncentrace, teplota, doba zatížení)
 • tam, kde dochází k rychlému střídání teplot, nebo teplota trvale přesahuje +70 °C

Oprava betonových podlah

Před každou kvalifikovanou opravou je třeba provést stavební průzkum – pak následuje:

 • stanovení očištění, včetně odmaštění podkladu
 • hloubková penetrace
 • doplnění výtluků (plastbeton, beton nebo epocem)
 • finální vrstva, někdy včetně spojovacího můstku