Speciální práce - reference

Zesílení ŽB konstrukce mostu lamelami - Chotíkov

Zhotovení ŽB základu pod pálicí stroj v hale TENZO

Vestavba vodotěsné příčky vodojemu - Plzeňský Prazdroj

Rekonstrukce základů lisu CKVJ 2500 t BECHE - Škoda Plzeň

ŽB základy v nové strojírenské hale Škoda - Plzeň

Podlití kolejí v nové strojírenské hale Škoda - Plzeň

Podlití patek epoxidem u stáčecí linky - Plzeňský Prazdroj

Zhotovení ŽB základu Absorbéru pro Plz. energetiku

Stabilizace podlahy epox. injektáží,Česká Pošta - Křimice

Vyztužení nosníků JD uhlík. lamelami, Presl - Holding Rokycany

Rekonstrukce venkovního koupaliště - Městský úřad Rokycany

Vylaminátování venkovního bazénu, KS - Klatovy

 • Záchytná jímka na kyselinu sírovou
  Plzeňská energetika

 • Povrchová úprava zauhlovacích stolů
  Elektrárna Počerady

 • Povrchová úprava pískových filtrů
  Plzeňská energetika

 • Vylaminování jímek odsíření
  SUAS Vřesová

 • Nepropustná úprava podlah
  Sklad ropných látek GZ Digital Media

 • Vylaminování lapolu
  Asavet Biřkov

 • Zhotovení dynam. zatěžového základu stroje
  Brush Sem Plzeň

 • Oprava betonů a obnova kalových polí
  Plzeňská energetika

 • Tlaková injektáž nosníků JD
  ŠŒkoda Plzeň

 • Oprava podlah koupelen epoxidem
  Hotel Solar, Tachov

 • Vylaminování jímky na naftu
  AGRONA Nebanice

 • Vyztužení průvlaků uhlíkovými lamelami
  ČNB, pob. Plzeň

 • Vyztužení JD uhlíkovými lamelami
  Pressl-Holding Rokycany

 • Vyztužení průvlaků lepenými uhlíkovými lamelami
  Plzeň – Dominikánská ulice

  Firma Chaloupka
  Úprava záchytných jímek na chemikálie

 • Dura Automotive Strakonice

 • Zhotovení základů obráběcích strojů
  ŠŒkoda Plzeň

 • Podlití základové desky horizontky
  Olbrich–CZ, Holoubkov

 • Podlití bucharu Beche 35MT epoxidem
  ŠŒkoda kovárny, Plzeň

 • Jímka na odsíření, vyložení plastem
  Sokolovská uhelná

 • Buková dlažba v průjezdu
  Týnská ulice Praha – historický objekt