Sanace

​Každý materiál v závislosti na čase a prostředí podléhá nevratným procesům stárnutí. Sanace má za cíl tento jev na dlouhou dobu zastavit. Zanedbatelné není ani zlepšení vzhledu. Hlavní zásady, které pracovníci firmy DELTAFLOR plus® spol. s r.o při sanaci pečlivě dodržují: 

  • statické posouzení konstrukce + stavební průzkum
  • řádné očištění sanované konstrukce (pískování, vysokotlaký vodní paprsek)
  • nátěr obnažené ocelové výztuže (očištěné do stříbřitého lesku) speciálními prostředky
  • doplnění odpadlého betonu tzv. reprofilačním materiálem
  • nanesení nové krycí vrstvy, buď tlakovým nástřikem, nebo stěrkováním
  • zpravidla sanační proces končí uzavíracím nátěrem​

Pracovníci fy DELTAFLOR plus® spol. s r.o. poskytují na obecně platný a uznávaný způsob sanace záruku 60 měsíců. Jsou však možné tzv. úsporné způsoby sanace s nižší cenou, ale i zárukou, naopak při použití doplňkových sanačních postupů se záruka zvyšuje.

Sanace zajišťujeme v oblastech:

Mosty :

Most Zvíkovec před sanací Most Zvíkovec po sanaci
Most Zvíkovec před sanací Most Zvíkovec po sanaci
Silniční most v Klatovech před sanací Silniční most v Klatovech po sanaci
Silniční most v Klatovech před sanací Silniční most v Klatovech po sanaci

Jeřábové dráhy :

Detail ŽB konstrukce před sanací Detail ŽB konstrukce po sanaci
Detail ŽB konstrukce před sanací Detail ŽB konstrukce po sanaci

Vodárenské stavby :

Vodárenská jímka Plzeňského Prazdroje před sanací Vodárenská jímka Plzeňského Prazdroje po sanaci
Vodárenská jímka Plzeňského Prazdroje před sanací Vodárenská jímka Plzeňského Prazdroje po sanaci

Odbornost pracovníků společnosti Deltaflor je dána úspěšným absolvováním kurzů na ČVUT Praha, Kloknerův ústav, který byl zakončen zkouškou s osvědčením, dále proškolením o jakosti práce podle normy ČSN EN ISO 9001:2008 s průběžnou kontrolou dodržování těchto zásad a osvědčením techniků dodavatelských firem, jejichž materiály jsou zpracovávány.